Oversigt over Gebyrer og Afgifter

Gebyrer og afgifter Størrelse
Skadeforsikringsafgift til staten 1,1 % af præmien – dog ikke af motoransvar
Statsafgift ansvar 42,9 % af ansvarspræmien for motorkøretøjer.
230 kr. pr. år for knallerter
Miljøbidrag 101 kr. pr. køretøj pr. år går til statens skrotningspræmie
Opkrævningsgebyr 15 kr. pr. opkrævning til dækning af omkostninger ved brug af NETS
Policegebyr 30 kr. pr. policeudstedelse
Rykkergebyr 100 kr. pr. rykker
Opsigelsesgebyr 65 kr. pr. police ved forkortet opsigelse
650 kr. hvis forsikringen opsiges inden for det første år.
Ratetillæg Månedlig 5%
Kvartårlig 3%
Halvårlig 2%
Administrations-/oprettelsesgebyr Varierer fra 0 – 925 kr. afhængig af samarbejdspartner/forhandler