Ansvarsfraskrivelse

Når du går ind på motorforsikring.dk, accepterer du samtidig nedenstående ansvarsbegrænsningserklæring. Du bør derfor sætte dig nøje ind i erklæringen.

Ansvarsbegrænsningserklæring
Indholdet på denne hjemmeside har udelukkende karakter af generel information. Brug af oplysningerne på hjemmesiden må ikke opfattes som professionel rådgivning eller bruges som erstatning herfor.
Alpha Insurance A/S, Alpha Sales Group A/S og motorforsikring.dk fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller undladelser på hjemmesiden, og kan derfor ikke gøres ansvarlig for nogen skade – direkte eller indirekte – eller noget tab, der måtte være konsekvensen af brugen af eller forkert brug af informationer eller råd på hjemmesiden.

Der garanteres ikke for rigtigheden af oplysninger på indholdet af andre hjemmesider, til hvilke der måtte henvises (fx via links), ligesom motorforsikring.dk eller dets ejere ikke, på nogen måde, kan gøres ansvarlig for indholdet af eller tekniske fejl eller vira og lignende på sådanne linkede hjemmesider.