Marketing  Teaser Motorforsinkring.dk

Vi gør det nemt at sælge

Se vores marketingmaterialer

Orientering til ASG Forsikringsagenturs agenter og samarbejdspartnere, samt kunder

Ny samarbejdspartner til Motorforsikring.dk / ASG Forsikringsagentur A/S har indgået samarbejde med Qudos Insurance, om tegning af forsikringer hos dem.  Det har været vigtigt for os at sikre et solidt selskab til vores portefølje af forsikringer, samt de nytegninger som kommer.

Årsagen til skiftet af forsikringsleverandør er, at Alpha Insurance ikke tegner nye forsikringer, samt at bestående forsikringer skal flyttes til et andet selskab inden næste hovedforfald.

Nye muligheder

Motorforsikring.dk kan fremadrettet tilbyde indtegning til matchende priser og betingelser i kapitalfonden New Nordics nye  forsikringsselskab, som de bygger op på basis af licensen i Qudos Insurance.

Vi vil fortsat anvende de samme systemer og er derfor allerede kørende med dette.

Det giver lidt udfordringer også for vores samarbejdspartnere. Til gengæld tror vi også på, at samarbejdet er rigtigt givende for alle parter.

Såfremt der opstår spørgsmål i øvrigt, er I meget velkomne til at kontakte os på mail, eller telefon.

Kasko

Priser og dækninger er enkle i sin opbygning og dermed let at forstå og let at forklare. Ansvar- og kaskoforsikringen dækker, som den slags gør på det danske marked. Der er ikke alle mulige tillægsdækninger, som gør forsikringen uforståelig – og unødvendig dyr. Præmien er nem at beregne og dækningen enkel at forklare.

SÅDAN HJÆLPER VI SALGET

Motorforsikring.dk hjælper dit salg med gode marketing-aktiviteter. Materialerne er professionelle og fænger hos dine kunder. Når du har besøg af vores salgschef, aftaler i hvilke materialer der skal til og hvordan de skal passes ind i din udstilling.
Se udvalget af materialer og eksempler på, hvordan de kan bruges i din udstilling.

herbert-danielsen