Kundetilfredshed er vigtig for motorforsikring.dk

… men er det ikke gået som du har forventet, er der altid nogen, der kan tage sig af det.
Et godt råd er at starte hos den af vores partnere, du har købt din forsikring. Er det ikke tilfredsstillende, så har Qudos Insurance en klageansvarlig, du kan ringe eller skrive til:

Qudos Insurance
Att.: den klageansvarlige
Pakhus 4 / Kalkbrænderiløbskaj 4
2100 København Ø
ltn@alphagroup.dk
Tlf.: 70 25 25 95

Når vi har modtaget din klage, undersøger vi sagen igen. Og du kan forvente hurtigt svar, men er sagen kompliceret, kan der selvfølgelig være brug for lidt længere ekspeditionstid.

Ankenævnet for Forsikring
Kan du ikke nå til enighed med Qudos Insurance eller vores partner, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Nævnet behandler klager over alle typer af egne private forsikringer, men kan ikke tage stilling til klager over de afgørelser, en anden persons forsikringsselskab tager. Det kan for eksempel være aktuelt, hvis du er involveret i et færdselsuheld, hvor en anden har ansvaret for uheldet. Ankenævnet kan heller ikke tage stilling til klager over erhvervsforsikringer.
En klage til Ankenævnet for Forsikring skal sendes på et specielt klageskema, som du kan få hos Qudos Insurance, Forsikringsoplysningen eller ankenævnet. Det koster 150 kr. at klage til Ankenævnet for Forsikring.
Adressen er:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
Postboks 360 1572 København V
Telefon: 33 15 89 00 (kl. 10-13)

En klage til Ankenævnet for Forsikring betyder ikke, at man som klager mister de almindelige muligheder for at gå rettens vej.