Gode råd, hvis skaden sker

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du bliver involveret i et trafikuheld.

Ring 112

Det er ofte en god ide at anmelde uheldet til politiet, særligt i de tilfælde hvor der er sket personskade. Hvis politiet er til stede, optager de en rapport, der giver dig god dokumentation for hændelsesforløbet til senere brug.

Sørg for at få hinandens oplysninger

Sørg for at få navn, adresse og telefonnummer på både føreren og ejeren af bilen, som er involveret i uheldet. Sørg altid for at få registreringsnummeret på bilen og eventuelt navn og nummer på vidner, hvis der er nogen. Det gælder også selv om, modparten påtager sig skylden for uheldet med det samme.

Tag billeder som dokumentation

Sørg for, at du kan dokumentere de involverede bilers tilstand efter uheldet. Hvis du har et kamera i din mobiltelefon, kan du bruge det. Det kan være en hjælp, hvis der senere opstår tvivl om skadens størrelse.

Begræns skaden

Du har pligt til at forsøge at begrænse skaden efter et trafikuheld. Det betyder fx, at du ikke må køre videre i en skadet bil, hvis det kan forværre skaden. Du skal også sørge for, at det er synligt for andre bilister, at der holder en havareret bil. Brug advarselstrekant, tænd katastrofeblinket eller sørg for, at bilen på anden måde er oplyst og synlig.

Transport af køretøj

Forsikringen dækker transport af køretøj fra skadested til nærmeste værksted i forbindelse med en dækningsberettiget skade.