Personbil/varebil/MC

Vejhjælp

Såfremt du har valgt dækning for vejhjælp, fremgår det af din forsikringspolice. Har du brug for assistance, skal du kontakte DK Assistance, som har åbent 24 timer i døgnet, på:

70 777 498

DK Assistance bestræber sig på at påbegynde hjælp indenfor max. 1 time. Vil det ikke være muligt at være fremme indenfor denne frist, vil du blive kontaktet.

Din vejhjælp inkludere følgende:
DK Asisstance assisterer ved alle former for driftsstop, skader, ulykker eller uheld, som forhindrer køretøjets fortsatte kørsel ved egen drift samt andre former for assistance fx i forbindelse med tyveri af køretøj.

Der ydes assistance i form af hjælp på stedet og/eller transport til nærmeste værksted i samråd med dig.

Ved transport til værksted udenfor normal åbningstid, hvor køretøjet eksempelvis ikke kan afsættes indenfor eller på aflukket plads, sker transporten/opholdet for din egen risiko. Hvis det mundtligt aftales mellem DK assistance og dig som forsikringstager, at nøglen skal lægges et aftalt sted, er dette også for egen risiko.

Dækningen inkluderer endvidere akut hjælp som f.eks. starthjælp, fritrækning (ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning), hjulskift, udbringning af brændstof, døroplukning, hjælp til akut opstået mekanisk defekt mm. DK Assistance prøver så vidt muligt at udbedre skaden på stedet, så kørslen kan fortsætte ved egen kraft, hvis dette ikke er muligt, vil DK Assistance transportere/bugsere køretøjet til nærmeste værksted samt eventuelt strandede personer til et fælles bestemmelsessted. Udgifter til taxa er ikke inkluderet i dækningen.

Vejhjælp inkluderer også befordring ved akut opstået ildebefindende, sygdom eller tilskadekomst hos føreren under kørsel. Køretøjet transporteres til den forsikredes adresse eller nærmere aftalt sted indenfor 24 timer.

Kræver en transport færgesejlads, bro- eller vejafgift, skal forsikrede betale for dette den ene vej. DK Assistance betaler for beløb ud over dette. Hvis køretøjet skal transporteres over Storebælt, sørger DK Assistance for samlet videretransport af passagerer til et fælles bestemmelsessted. Køretøjet vil følge indenfor 48 timer fra bestilling af assistance.

Assistance på abonnementsvilkår sker alene til almindeligt vedligeholdte køretøjer, som ikke bare overholder lovens krav, men som også er passet, plejet og vedligeholdt for almindelig funktionsdygtighed i hverdagen. Dokumentation for dette kan eventuelt forlanges inden assistancen udføres (f.eks. servicebog). Hvis der er 3 eller flere dækningsberettigede assistancer indenfor en periode på 4 måneder med samme begrundelse hver gang, opkræves du efterfølgende 250,- kr. + moms, pr. assistance som skal forudbetales inden assistancen igangsættes.

Geografisk område
Dækning for vejhjælp fremgår af din forsikringspolice og er defineret som følgende:

  • Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland.

Begrænsning:

  • Der ydes kun én assistance pr. nedbrud. Såfremt bilen er 8 år eller ældre gælder en egenbetaling – se nærmere i abonnementsbetingelserne.
  • Efterspændt campingvogn eller trailer er dækket, hvis du har tegnet et særskilt tillægsabonnement hos DK Assistance.

Undtagelser:

  • Der ydes ikke bugsering mellem værksteder.
  • Der ydes ikke assistancer til et behov, der var kendt på det tidspunkt, hvor vejhjælpen blev tegnet.
  • Der stilles ikke erstatningsbil til rådighed i forbindelse med driftsstop.
  • Der ydes ikke assistance i forbindelse med deltagelse i rally, manøvreprøver eller lignende.
  • Hvis der laves en speciel mundtlig aftale mellem DK assistance og dig som forsikringstager, er denne gældende.